GDPR & Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

“Onze artsen zijn verbonden aan het Jan Yperman Ziekenhuis. Voor alle zorg maken wij o.a. gebruik van
de infrastructuur en het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Voor alle vragen inzake de
verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u door naar de privacyverklaring voor patiënten op
https://yperman.net/privacy.”