Koorts na een reis
1

Koorts na een reis

De oorzaken van koorts na een reis in de (sub)tropen omvatten zowel tropische ziekten als infecties. De oorzaken verschillen naargelang de reisbestemming en de aard en de duur van het verblijf. Malaria blijft de meest voorkomende en meest bedreigende ziekte. Het diagnostisch beleid bij koorts na een reis wordt gestructureerd in zeven stappen: de reisbestemming, de tijdscurve, de reisomstandigheden, de begeleidende klinische symptomen, de frequentie van voorkomen en de ernst van de mogelijke ziekten, en tot slot de bijkomende onderzoeken.
2

Raadpleeg altijd een arts

Raadpleeg altijd een arts als u na een reis koorts krijgt. Bij koorts in de eerste 3 maanden na terugkeer uit de tropen moet u steeds aan de mogelijkheid van een malaria- infectie denken, zelfs indien u op correcte wijze het voorgeschreven anti-malaria geneesmiddel hebt ingenomen. De arts moet altijd bloed afnemen en dit zo snel mogelijk in het laboratorium laten testen. Indien de test positief is, moet onmiddellijk met een behandeling worden gestart. Dat gebeurt het best in overleg met het gespecialiseerd centrum voor reisgeneeskunde. Bij verkeerde of te late diagnose van malaria, kan dit leiden tot overlijden. Tijdig herkende malaria is perfect te behandelen, zonder gevaar voor terugkerende aanvallen.
3

Reizigersdiarree

Als u last hebt gehad van reizigersdiarree toen u op reis was, of als u daar nog steeds last van hebt, is het raadzaam om naar uw huisarts te gaan om te controleren of de diarree niet veroorzaakt wordt door een bacteriële infectie zoals dysenterie. Eenmaal terug thuis wordt elke zelfbehandeling van diarree met antibiotica afgeraden.
4

Deskundige, diagnostische aanpak

Koorts na een verblijf in het buitenland vergt een deskundige, diagnostische aanpak.
Uitstel van diagnose door vertraging bij de patiënt (die te laat consulteert) of bij de arts (die de toestand onvoldoende inschat), kan ernstige, zelfs dodelijke gevolgen hebben.